Nové domy
jar 2015

Lukáš 15 Výška splátky mesačne v PROGRAME
255 EurMLADÁ
RODINA
Cena domu: 90.000 Eur

Nový dom Lukáš 15

Lucie 30 Výška splátky mesačne v PROGRAME
386 EurMLADÁ
RODINA
Cena domu: 133.000 Eur

Nový dom Lucie 30

Blanka 34 Výška splátky mesačne v PROGRAME
377 EurMLADÁ
RODINA
Cena domu: 130.000 Eur

Nový dom Blanka 34

Katka 34 Výška splátky mesačne v PROGRAME
262 EurMLADÁ
RODINA
Cena domu: 92.000 Eur

Nový dom Katka 34

Dvojdom 12 Výška splátky mesačne v PROGRAME
519 EurMLADÁ
RODINA
Cena domu: 177.000 Eur

Nový dom Dvojdom 12

Blanka 32 Výška splátky mesačne v PROGRAME
555 EurMLADÁ
RODINA
Cena domu: 189.000 Eur

Nový dom Blanka 32

Aktualizované: 11.5.2015

http://nove-domy-jar-2015..ekonomickebyvanie.sk/